Aken on maja silm

Tehnikaülikooli dotsendi Lennart Sasi sõnul kätkeb aken tervet seadust.

Suur või väike aken?

"Aken ehitatakse selleks, et tuppa valgust saada. Nendes ruumides, kus inimesed pidevalt viibivad, näeb praegune ehitusnorm akna suuruseks ette 5-10% põrandapinnast. Arhitekt kipub ikka tahtma valgemaid ruume, ehitusinsener püüab sinnapoole, et aknapinda vähendada. Tüliõunaks on asjaolu, et aken on seinast kuni viis korda soojajuhtivam.
Kui aken on ülemäära suur, läheb ruum talvel liiga külmaks, suvel aga kuumeneb üle. Selle vea kõrvaldamiseks on leiutatud projekteerimisnippe. Näiteks saab akna ehitada väikese sirmiga, nii et 30 kraadi all langevad päikesekiired paistavad tuppa, aga 60 kraadi all langevad mitte. Tark hoone kavandaja oskab aknad niimoodi suunata, et keskpäevane päike ei kuumuta ruumi üle, aga õhtupäike paistab elutuppa ja terrassile."

Aknad valla!
"Uute akende tellimisel hoitakse pahatihti avanevate osade pealt kokku, sest see lisab aknale hinda. Paljudes koolimajades on vanad aknad tihedate plastakende vastu vahetatud, klassiruumis ei jätku nüüd küllalt värsket õhku ja on juhtunud, et mõni laps minestab koolitunnis.
1973.a. oli maailmas esimene energiakriis ja Põhjamaad reageerisid sellele väga kiiresti: hoonetele hakati panema uusi aknaid. Soome ja Rootsi toetasid osaliselt akende asendamist, sest riiklikult oli kasulik kütteõli vähem sisse osta. Aastaid hiljem hakati märkama, et allergikute hulk on järsult kasvanud.
Majad olid tihedalt tehtud, aga ventilatsiooni peale ei mõeldud. Ventilatsioon on ka tänapäeval uutes hoonetes suur probleem, sest selle ehitamine on kallis ja tülikas.

Nõukogude ehitusnormide järgi pidi õhuvahetus korteris toimuma nii: kõikide aknapilude kaudu tuleb sisse värsket õhku, see liigub läbi korteri ja lahkub ventilatsioonikanalite kaudu, mis asetsevad köögis ja vannitoas. Ühes tunnis pidi sel moel õhk korteris täielikult vahetuma. Seda õhku aga tuli ülemääragi, lisaks tolmu ja liiva. Tegelikult ehitati aknad nii viletsad, et isegi Moskva andmetel vahetus paneelmaja korteris õhk tunnis 8 korda. See oli n-ö organiseerimata õhuvahetus, mis raiskas ülemäära energiat."

Uus aken vanas korteris
"Kui te tahate nõukogude ajal ehitatud korteris uued tihedad aknad ette panna, saate küll hea soojapidavuse, ka müra väheneb, aga õhku ei tule kuskilt juurde. Üks inimene annab tunnis õhku 55g veeauru. Kui korteris elab neljaliikmeline pere, kes keedab süüa, peseb pesu, käib dushi all, siis toodavad nad ööpäevas 9 liitrit veeauru. Kui teil oleks seina peal hügromeeter, näitaks see talvetingimustes 60% õhu suhtelist niiskust. Norm on aga kuni 45%.

Kui õhu suhteline niiskus on liiga suur, siis kondenseerub niiskus jahedatele pindadele: näiteks uksele ja aknaraamidele tekivad veetilgad, seejärel hallitus. Uks võib talvel seetõttu koguni kinni külmuda. Kogu maailmas on sellist nähtust hakatud nimetama ingliskeelse väljendiga sick building syndrome - haige hoone sündroom.

Eestis töötatakse välja ventilatsioonisüsteemi, mille puhul soojavahetus on niimoodi üles ehitatud, et saastunud soojast siseõhust võetakse selle väljumisel soojus ning tarvitatakse värske välisõhu eelsoojendamiseks. Kahjuks on tegu väga kalli süsteemiga."

Kus on väljapääs?
"Iga korteri ja maja jaoks on raske retsepti anda. Omanik peab lihtsalt arvestama, et uute akendega ta vähendab värske õhu hulka. Kui majal on palk- või muust puidust sõrestik, siis lasevad põrandad, vahelaed ja seinad nii palju õhku läbi, et uute tihedate akende panemine ebameeldivusi ei tekita.

Nõukogude ajal ehitatud paneelmajade aknad on kahekordselt halvad: kehv materjal, vilets töö. Näiteks Rootsis samal ajal valmistatud aknad peavad tänini vastu. Sellised aknad soovitan välja vahetada, enne kui need kellegi kaela kukuvad. Paneelmajas soovitan plasti - kallis puitaken oleks seal liigne luksus.

Ükskõik kui vana puitakna puhul võib mõelda ka renoveerimise peale. Otsige üles mõni vana kogenud puusepp - tema oskab täpselt hinnata, kas konkreetset akent tasub taastada või mitte. Osav puusepp suudab ka vana aknaga imet teha: vanasse aknaraami paneb ta uue klaaspaketi, tihenditest rääkimatta."

Copyright © 1997 - 2020 | Phone: | E-mail: